Nüfus Müdürlüklerindeki iş yoğunluklarının azaltılması amacıyla öncelikle 09.02.2017 tarihi itibari ile Kişi Nüfus Kayıt Örneği 02.03.2017 tarihi itibariyle de yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin e-Devlet üzerinden paylaşımı yapılmaya başlanmıştır.
 
Nüfus Müdürlüklerindeki iş yoğunluklarının daha da azaltılması amacıyla Bakanlığımız 180 günlük eylem planına e-Devlet üzerinden Aile (kişi, eş ve çocuk) ve Nüfus Aile (kişi, eş, çocuk, anne ve baba) Kayıt Örnekleri ve Nüfus Olaylarının (Doğum, Evlenme, Boşanma, Ölüm, Kayıt Düzeltme, Velayet, Yer Değiştirme, Gaiplik, Vesayet, Tanıma, Soy bağı) paylaşımının yapılması dâhil edilmiştir.
 
Yapılan çalışmalar 01.08.2017 tarihi itibari ile tamamlanmış ve ilgili Nüfus Kayıt Örnekleri ve Nüfus Olaylarının e -Devlet üzerinden paylaşımı yapılmaya başlanmıştır.
 
E-Devlet üzerinden aşağıdaki belgeler alınabilmektedir.
 
Kişi Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.

            Aile Kayıt Örneği: Kendisi, Eşi, Çocukları ve varsa Eski Eş / Eşlerine (isteğe bağlı) ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.

            Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kendisi, Eşi, Çocukları, Anne / Babası ve Eski Eş / Eşlerine (isteğe bağlı) ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.
 
Yerleşim Yeri Diğer Adres Belgesi: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşmaktadır.
 
Geçici Kimlik Belgesi: Kimlik kartı başvurusundan sonra başvuru nedenine bakılmaksızın talep edilmesi halinde yeni kart teslim alınıncaya kadar kimliği ispata yarayacak  geçici kimlik belgesi düzenlenir.
 
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 151. Maddesinin 4. fıkrası gereğince E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olup tüm resmi işlemlerde kabul edilmesi yasal zorunluluktur.
 
  Alınan belgelerin sorgulaması ve doğrulaması “https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu” adresinden yapılabilmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.