İletişim
 
Telefon    : 0386 213 29 49

Faks        : 0386 213 44 70
 
e-posta adresi: kirsehirilnufus@nvi.gov.tr 
 
KEP Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr (İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Kaymakamlıkların KEP Adresi ortaktır)