AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNDE
MÜRACAAT VE YAPILACAK İŞLEMLER
 
MÜRACAAT YERİ:
 
Yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne,  yurt dışında ise dış temsilciliklerimize yapılır.
 
Kısıtlanan hükümlülerin Cumhuriyet savcılığı kanalı ile müracaatta bulunmaları halinde vasilerinin de ad veya soyadı değişikliği talebine ilişkin yazılı izninin olması kaydıyla hükümlünün talebi il ve ilçe idare kurullarınca değerlendirmeye alınacaktır.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde Cumhuriyet savcılıkları kanalıyla tutuklu bulundukları yerin nüfus müdürlüğüne müracaatları halinde ad veya soyadı değişikliğine ilişkin yazılı talepleri kabul   edilip işleme alınacaktır.
Ayırt etme gücüne sahip olup yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemeyen kişilerin kendi istekleri üzerine verilen ve kesinleşmiş olan kısıtlama kararının bulunması halinde ad veya soyadı değişikliğine ilişkin dilekçeleri kabul edilip işleme alınacaktır.       
Ölmüş kişilerin ad veya soyadında değişiklik yapılmasına ilişkin yakınlarının talepleri il ve ilçe idare kurullarınca reddedilecektir.
 
MÜRACAATIN SON TARİHİ:  
03.11.2019
MÜRACAAT KONUSU:
 
Ad veya soyadı değişikliği için noktalama işareti eksikliği, umumi edeplere uygun olmayan, gülünç, harf eksikliği, ayrı yazılmış adların birleştirilmesi veya bitişik yazılmış olan adın ayrı yazılması gibi nedenlerle talepte bulunabilinir.
 
MÜRACAAT NASIL YAPILIR:
Kişilerin şahsen yazılı talebi veya vekâletname   (ad veya soyadı değişikliklerini içeren vekâletname) ile ad veya soyadı düzeltme başvurusu yapılabilir.
KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR:
Ad değişikliğinde reşit olanlar kendileri, soyadı değişikliğinde evlilik içinde erkek eş başvurabilir.
KARAR MERCİ:
Ad veya soyadı değişikliği kararları İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilecektir. Verilen kararlar bir defaya mahsustur ve vereceği kararlar kesindir.
KARARIN TESCİLİ:
 
İl veya ilçe idare kurullarınca verilecek tek veya toplu kararlara göre nüfus müdürlüklerince ilgililerin ad veya soyadlarında gerekli düzeltme yapılacaktır.
 
KARARIN SONUÇLARI:
 
Soyadını değiştiren erkek (evli)  kendisi ile birlikte eş ve ergin olmayan çocuklarının soyadları değiştirilecektir.
 
Soyadını değiştiren kadın (evli olmayan)  ise ergin olmayan evlilik dışı çocuklarının soyadları değiştirilecektir.
 
Adını değiştiren kişinin çocuklarının baba veya ana adı ergin olup olmadıklarına bakılmaksızın değiştirilecektir.